Aktuálně

V Jáchymově se 12. srpna 2017 uskuteční recesistický závod "Běh Josefa Prenniga" z náměstí k dolu Rovnost a zpět. Akci v rámci projektu Zdař Bůh, světové dědictví podpořeného Evropskou unií z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 pořádá Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., spolu s městem Jáchymov.

Běh Josefa Prenniga

Města Krušných hor

Členové Montanregionu v Česku