Vlčí jáma

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Na Blatenském vrchu se dochovaly rozsáhlé pozůstatky po dolování cínu v 16.–18. století, které jsou souhrnně označovány jako Vlčí jámy. Tyto mimořádné zachovalé povrchové dobývky představují jeden z nejnázornějších a nejvýznamnějších dokladů historické těžby greisenových cínových rud v Krušných horách. Vlastní Vlčí jáma je dlouhá 120 metrů, hluboká 20 metrů a místy až 14 metrů široká. Vznikla odtěžením cínovcového pásma Wolfgang a pozdějším řícením stropů dobývek (komor) a skalních stěn. Zbytky starých štol a komor jsou dodnes dobře patrné v bocích pinky.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.