Důl Mauritius

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Štola Kryštof je součástí dolu Mauritius, který byl největším a nejhlubším (220 m) dolem v českém Krušnohoří. Hlubší partie dolu pod úrovní štoly Kryštof jsou v současnosti přístupné pouze za použití speleologických technik, a to až do hloubky 15–30 m nad úroveň hlavní dědičné štoly Blasius (tj. až do hloubky okolo 100 m); níže je důl zatopen. Nezatopené podzemí dolu je tvořeno systémem vodorovných chodeb, svislých jam a dobývek (komor). Mezi štolovými patry Festenburg a Tagstrecke se zejména ve střední a severní části ložiska původně nacházela celá řada mezipater, z nichž jsou dnes zachovány jen fragmenty. V období rabování počátkem 19. století totiž došlo k masivnímu vyrubávání mezipatrových celíků, čímž vznikly místy komory zasahující přes několik původních mezipater. Nezatopená část největší komory je dlouhá 60 m, vysoká 40 m a široká 15 m, původně však pravděpodobně zasahovala až do nejhlubších partií dolu. Dochované fragmenty starších partií dolu mají často velmi pravidelný oválný profil typický pro sázení ohněm. V dobývkách se nachází velký počet tzv. suchých zdí, jsou zde i prostory s vytesanými výklenky pro uchycení trámoví a nosných konstrukcí vodotěžných strojů.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.