Heinzův (Horký) rybník

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Pro zásobování stříbrného dolu Eliáš a jeho úpravárenských zařízení pohonnou vodou byl kolem roku 1540 vybudován na Eliášském potoce báňský rybník Heinzenteich, dnes nazývaný Horký rybník, s plochou asi 5 000 m2. Rybník se nachází pod novodobým komplexem uranového dolu Eduard, který dnes slouží jako biatlonové středisko. Rybník má mohutnou, přes 6 m vysokou sypanou hráz a klenutou kamennou propusť. Původně byl zásobován nejen vodou z Eliášského potoka, ale také umělým vodním příkopem, který probíhal po pravém svahu údolí.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.