Královská mincovna

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Národní kulturní památka Královská mincovna, která se nachází vedle radnice v horní části města, podává svědectví o všech obdobích jáchymovského hornictví. V letech 1520–1671 zde sídlila mincovna (do roku 1528 patřila hraběcímu rodu Šliků, v roce 1528 přešla do královských rukou a do roku 1671 byla provozována jako královská mincovna), kde byly raženy slavné jáchymovské tolary. Od roku 1538 až do roku 1518 zde byly také úřední místnosti a byty vrchního horního úřadu. V roce 1716 zde bylo zřízeno první státní hornické učiliště na světě. V roce 1918 se objekt stal sídlem státních jáchymovských dolů, od roku 1946 sloužil krátce jako sídlo n. p. Jáchymovské doly. V roce 1964 zde bylo otevřeno městské muzeum, které je pobočkou Muzea Karlovy Vary.
Nároží Královské mincovny dosud dominuje krásný arkýř s protínavými pruty a datací dokončení stavby 1536. Vstupní portál vede do síně s průjezdem na vnitřní arkádová nádvoří, kde byly původní provozy mincovny. Z původního technického zařízení mincovních provozů se dochovala konstrukce pece na tavení stříbra a mohutný dymník. Pod objektem jsou dochovány rozsáhlé suterénní prostory klenuté valenými klenbami, patřící zčásti ještě staré šlikovské mincovně. Nalezena zde byla i dvouprostorová kovářská pec náležející k provozu mincovny z 16. století. V historickém sklepení je dnes umístěno lapidárium cenných kamenických prvků, zejména pozdně gotických a renesančních portálů ze zbořených jáchymovských domů.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.