Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vybudován v letech 1479–1488 po katastrofálním požáru města na místě staršího gotického kostela, který vznikl již před rokem 1383. Ze staršího kostela se dochoval presbytář umístěný šikmo k lodi nového, pozdně gotického kostela. Menší stavební úpravy proběhly dále v letech 1668–1672. V letech 1735–1739 byly v kostele vybudovány Svaté schody, které se staly poutním místem. V přilehlé barokní faře z roku 1756 dnes sídlí hasičské muzeum. Ve svahu nad kostelem stojí vysoká hranolová zvonice z let 1490–1493, její současná podoba pochází z doby okolo roku 1600. Zvonice ohlašovala počátky hornických směn.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, wolfram, měď (molybden, vizmut, lithium, draselný živec, fluorit)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.