Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Dominantou Mědníku i širšího okolí je barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie ve tvaru rotundy, kterou v roce 1674 nechal na vrcholu kopce postavit František Julius, vévoda sasko‐lauenburský a majitel panství Ostrov, k němuž tehdy patřil i Měděnec.

Základní informace
Hlavní suroviny: měď, železo, stříbro
Těžební období: 1 - 4
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.