Štola Země zaslíbená

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Ústí štoly Země zaslíbená (Gelobtes Land) se nachází na jihozápadním svahu Mědníku přímo pod kaplí Nejsvětějšího srdce Páně. V roce 2013 byla štola otevřena pro veřejnost. Ve štole, založené pravděpodobně v 17. nebo 18. století, se nacházejí unikátní doklady o historické ruční těžbě a uvolňování horniny pomocí tzv. sázení ohněm.

Základní informace
Hlavní suroviny: měď, železo, stříbro
Těžební období: 1 - 4
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.