Důl Kohlreuter

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Pro západní část ložiska Zlatý Kopec – Kaff byla nejdůležitější štola Kohlreuter. Také v této štole vyrazili staří horníci v 16. století impozantní podzemní komory o délce až 40 m a šířce až 25 m.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.