Štola Johannes

MONTANREGION KRUŠNÉ HORY - UNESCO

Východní část ložiska Zlatý Kopec – Kaff byla otevřena zejména štolou Johannes a na ni vedoucími šachtami. Štola Johannes dosáhla délky asi 180 m, ve vzdálenosti zhruba 160 m od ústí byly na její úrovni v 16. století vyraženy velkolepé poruby zvané kostel a kaple o délce 60 m, šířce 20 m a výšce až 10–12 m. V roce 2015 byla štola Johannes zpřístupněna pro veřejnost jako prohlídkový důl.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.