Červená jáma

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

V okolí dolu Červená jáma (Rote Grube) se dochoval největší systém raně novověkých povrchových dobývek a propadlin (pinek) v české části Krušných hor a jeden z největších svého druhu ve světě vůbec. Jde o jedinečný doklad dolování cínových rud z mocných greisenových žil, které zde byly nejdříve těženy několika mělkými šachtami a později rozsáhlým povrchovým dolováním. Hlavní, elipticky protažená pinka směru SV–JZ má délku 230 metrů, šířku kolem 30 metrů a hloubku přes 20 metrů. Na tuto pinku navazuje další o délce cca 120 m.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem