Štola Starý Martin

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Jedním z nejvýznamnějších důlních děl krupeckého revíru je štola Starý Martin. Byla založena v roce 1964 s cílem zastihnout severozápadní část žíly Lukáš, která je svou směrnou délkou kolem 2 km nejdelší cínowolframovou rudní žílou ve střední Evropě. V roce 2000 byla štola zpřístupněna veřejnosti a slouží jako učebnice proměny důlních technik od poloviny 19. století do 80. let 20. století. Díky svému krátkému napojení na štolu Dürrholz umožňuje zhlédnout i jedinečné důlní dílo ražené již od druhé poloviny 15. století.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, wolfram, měď (molybden, vizmut, lithium, draselný živec, fluorit)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem