Eliášské údolí

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Eliášské údolí představuje místo, kde se jedinečným způsobem kombinují pozůstatky po těžbě stříbrných a kobaltových rud v 16. až 19. století s rozsáhlými pozůstatky po těžbě rud uranu ve druhé polovině 20. století. Pozůstatky raně novověkých důlních prací jsou nejlépe patrné na návrší vlevo od silnice Nové Město – Abertamská křižovatka, kde jsou dodnes dobře patrné křížící se systémy desítek drobných odvalů a pinek sledujících hlavní jitřní a půlnoční žíly. Z údolí Eliášského potoka sem bylo v 16. století vyraženo několik důležitých štol, jejichž zabořená ústí jsou částečně stále patrná. Výrazná hornická krajina po obou stranách Eliášského potoka dodnes svědčí o obrovském rozsahu těžby uranových rud v letech 1946–1964. Svahy údolí jsou dekorovány mohutnými novodobými odvaly šachet Eduard, Jiřina a Eva, ve vyšší úrovni pak odvaly šachet Rovnost, 14, Adam a dalších, které dnes určují tvář krajiny. Obří haldy uranových dolů ostře kontrastují s četnými malými haldami stříbrných a kobaltových dolů, které v tomto prostoru pracovaly v 16. až 19. století.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem