Haldy uranových dolů

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky logo Ziel3 Cíl3

Krajinu Eliášského údolí dodnes výrazně utvářejí haldy uranových dolů, které postupně zarůstají náletovou zelení. Ve spodní části údolí patří k největším halda Zimní Eliáš. Odvaly uranových dolů, kromě toho, že jsou dodnes nalezištěm řady vzácných minerálů, v současnosti poskytují azyl i mnoha chráněným rostlinám, včetně ohrožených druhů orchidejí (kruštík tmavočervený, korálice trojklaná, prstnatec májový, prstnatec plamatý, jednokvítek velekvětý aj.), kterým svědčí výskyt karbonátové žiloviny na haldách.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem