Odvaly stříbrných dolů z 16. století

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

V 16. století bylo v Jáchymově dobýváno přes 130 rudních žil. Jedna z největších koncentrací rudních žil byla v prostoru mezi pozdějšími doly Eduard a Rovnost, kde byl od 30. let 16. století desítkami většinou mělkých šachet odkryt systém křížících se půlnočních (směru zhruba S-J) a jitřních (V-Z) žil. Pozůstatkem tohoto období těžby jsou dobře zachovaná pásma hald a pinek nad šachtami z 16. století, které sledují průběh hlavních žil. Nejvíce hald a pinek se nachází poblíž křížení žil Johann a Georg s Červenými žilami.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem