Dům č. 127 – muzeum cínu

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Dům č. 127 je jednopatrový dům se zděným přízemím a hrázděnou konstrukcí spočívající na mohutné profilované římse, krytý mohutnou polovalbovou střechou. Vstup do domu je osazen barokním portálem s uchy, na římse nadsvětlíku je vytesán monogram JKH s letopočtem 1754. Honosný je i interiér domu, vyznačující se klasickou trojdílnou dispozicí. Dům slouží jako městské muzeum se stálou expozicí o historii města a dějinách těžby a zpracování rud v okolí Horní Blatné.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem