Důl Svornost

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Důl Svornost, založený v roce 1518, podává jedinečné svědectví o jáchymovské těžbě stříbrných a uranových rud. Až do poloviny 19. století byl důl jedním z hlavních center dobývání rud stříbra, kobaltu a vizmutu. Dokladem periody stříborudného hornictví jsou dosud dvě hlavní dědičné štoly, které byly k dolu raženy v 16. století – štola Barbora, jež protíná jámu v hloubce 106 m, a štola Daniel (–148 m). Délkou přes 10 km je štola Barbora jednou z nejdelších dědičných štol v Evropě. V důsledku konjunktury výroby uranových barev začaly být na Svornosti od 40. let 19. století poprvé na světě systematicky těženy uranové rudy. Byl to také smolinec z tohoto dolu, který v roce 1898 umožnil M. Sklodowské-Curie a jejímu manželovi P. Curie izolovat dva nové radioaktivní prvky radium a polonium. Těžba uranu skončila v roce 1964, ale léčivá radonová voda (včetně vody z teplého pramene Curie, který vytryskl v roce 1864 v hloubce 532 m) se i nadále odvádí z hloubky 500 m potrubím do jáchymovských lázní. V roce 2015 bylo restaurováno schodiště s 232 schody a oplocený koridor spojující důl Svornost s nedalekým neblaze proslulým koncentračním táborem, byly zde instalovány i repliky někdejších strážních věží. Ty připomínají osud 700 vězňů komunistického režimu, kteří byli v táboře internováni na počátku 50. let minulého století a museli pracovat v dole Svornost. Důl Svornost je proslulý množstvím druhů uranových minerálů, které odtud byly popsány poprvé na světě. Je typovou lokalitou 15 uranových minerálů (k březnu 2018), což z něj činí nebohatší zdroj nových uranových nerostných druhů v Evropě.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem