Štola č. 1

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

S cílem ověřit výskyt uranového zrudnění byl od 1. 7. do 1. 9. 1952 vyražen hlavní překop Štoly č. 1 v délce 220 m, což byl ve své době úctyhodný výkon. Překop zastihl staré důlní práce z 16. století na žíle Jan Evangelista, které byly sledovány krátkou slednou chodbou. Průzkumné práce skončily v polovině 50. let. Celé pracoviště bylo spojeno oploceným koridorem s dolem Svornost, proti případnému útěku vězňů byly při vyústění štoly na povrch osazeny masivní mříže, které jsou ve štole, sloužící dnes jako prohlídkový důl, stále zachované. Ve štole jsou k vidění také ukázky různých druhů výdřev (dřevěná, ocelová, svorníková), důlních vozíků a ručních důlních nástrojů (sbíječky, vrtná kladiva) používaných v uranových dolech po druhé světové válce.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, kobalt, nikl, vizmut, arzén, uran, radioaktivní voda
Těžební období: 2 - 7
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem