Dům č. p. 21 (městské muzeum)

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Dům č. p. 21, který od roku 1926 slouží jako městské muzeum, je situován v sevřené zástavbě na západní straně náměstí. Stavba vykazuje jednoznačné renesanční vlivy, klenby nevylučují starší, gotické založení. Dům doznal výrazných stavebních úprav v 18. století a znovu i v 19. a 20. století. Expozice muzea se mj. věnuje geologii a mineralogii okolí Krupky a historii místního cínového hornictví.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, wolfram, měď (molybden, vizmut, lithium, draselný živec, fluorit)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem