Důl Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky logo Ziel3 Cíl3

Hornická krajina Zinnwald reprezentuje dobývání rud cínu, wolframu a lithia. Rudy cínu zde byly získávány už od 15. století, koncem 19. století se hlavním produktem stal wolfram. Kvůli odvodnění dolů byla v 17. století (od roku 1686) ražena štola Tiefer Bünau Stollen, v polovině 19. století pak ještě hlubší štola Tiefer Hilfe Gottes Stollen. Na počátku 20. století byly postaveny moderní důlní budovy, k nimž patří i vstupní budova u ústí Tiefer Bünau Stollen. Budovy a zařízení dolu Vereinigt Zwitterfeld včetně štol Tiefer Bünau a Tiefer Hilfe Gottes Stollen jsou dnes využívány jako prohlídkový důl. Cáchovna těžařstva Vereinigt Zwitterfeld, vzniklého v roce 1852, se používá pro výstavy. Štola Tiefer Hilfe Gottes Stollen slouží po sanaci z let 2007–2011 znovu k odvádění důlních vod z cínoveckého revíru.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, lithium, wolfram
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem