Prádlo IV

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Vzhledem k těsnému prorůstání cínové rudy s matečnou horninou bylo při úpravě rudy nutné její důkladné rozdrcení. K tomuto účelu byl v Krušných horách v 16. století vyvinut proces mokrého drcení, který v Altenbergu nalezl široké uplatnění a později se rozšířil po celém světě. Zástupcem pro Krušnohoří typických mokrých stoup je historické Prádlo IV, jehož části pocházejí ze 16. století, druhého hlavního období altenberské těžby. Prádlo bylo v provozu až do roku 1952 a poté bylo jako technická památka rekonstruováno a slouží jako muzeum. Budova prádla se skládá ze dvou jednopatrových křídel, v jednom z nich se nachází stoupa a ve druhém stroje k vymývání cínovce.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, lithium, wolfram
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem