Stará hornická oblast Neufang

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Doly v oblasti nazývané Neufang východně od altenberské pinky byly v provozu již v roce 1472. V této době také vznikly nejstarší haldy, které se dochovaly do dnešní doby stejně jako malý přízemní domek prachárny z roku 1793. K dalším památkám patří dva jednoduché objekty kryjící ústí ventilačních šachet 20 a 32, ochranný objekt nad těžní jámou dolu Rothe Zeche a ústí dědičné štoly Zwitterstock-Tiefer-Erbstollen. Tato 1 978 m dlouhá štola, která byla vyražena během první hlavní periody altenberské těžby v letech 1491–1543 a sloužila pro odvodňování dolů až do hloubky 132 m, patří k mistrovským technickým památkám altenberské těžby. K odvodňování dolů byla využívána až do roku 1982. Důlní pole bývalého dolu Rothe Zeche a štoly Zwitterstocks-Tiefer-Erbstollen jsou v terénu vyznačena několika původními hraničními kameny.

Stará hornická oblast Neufang je součástí přeshraniční naučné hornické stezky. Objekt prachárny si lze prohlédnout v doprovodu průvodce. Okolí ústí štoly Zwitterstocks-Tiefer- Erbstollen je upraveno jako místo pro odpočinek, je zde umístěna informační tabule pojednávající o historii a funkci štoly.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, lithium, wolfram
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem