Hornická krajina Brand-Erbisdorf

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hornická krajina Brand-Erbisdorf je dokladem těžby a zpracování stříbrných rud. Těžba zde začala bezprostředně po zahájení těžby ve Freibergu a od 15. století se tato oblast stala jednou z nejvýznamnějších těžebních lokalit ve freiberském revíru. Pochází odtud více než 20 % stříbra vytěženého celkem v Sasku. Kromě mnoha hald a haldových tahů se zde dochoval i značný počet báňských budov. Jejich příkladem jsou zařízení šachty Mendenschacht dolu Alte Mordgrube nebo Hörnigovy šachty dolu Grube Einigkeit. Štola Thelersberger Stolln, jejíž chodby mají celkovou délku přes 50 km, dokumentuje mimořádné výkony krušnohorských horníků. Od 16. století se stala předpokladem pro nasazení vyspělé čerpací a těžební techniky. Někdejší automobilové závody Elite Automobilwerke představují charakteristický, architektonicky výrazný příklad průmyslových aktivit následujících po uzavření dolů v roce 1913.

Co lze navštívit?

  • Muzeum Huthaus Einigkeit
  • Hornicko-historická naučná stezka kolem Brand-Erbisdorfu
  • Prohlídkový důl Bartholomäus Fundgrube (nutno se ohlásit předem)
  • Přírodní lázně Erzengler Teich (součást RWA Freiberg)

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem