Příkop Röhrgraben

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Příkop Röhrgraben v Ehrenfriedersdorfu je jedním z nejstarších vodních příkopů vzniklých pro účely krušnohorského hornictví. Jeho výstavba spadá do druhé poloviny 14. století. Přiváděl vodu ke stoupám, prádlům a ehrenfriedorfské cínové huti a také k zařízením na Saubergu a v údolí Seifenbachu. Renesanční univerzální učenec Georgius Agricola (1494–1555) zmiňuje rovněž jeho využití jako zdroje pohonné vody pro tzv. ehrenfriedersdorfské čerpadlo, jež zde bylo prvně vyvinuto. V 19. století zásoboval příkop Röhrgraben vodou místní textilní průmysl. Až do ukončení těžby v roce 1990 přiváděl vodu pro zdejší cínovou úpravnu, a byl tak nejstarším provozovaným vodním příkopem v Německu. V letech 1999–2002 byl restaurován. V současnosti je příkop součástí sítě turistických cest v okolí Greifensteinu.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, stříbro
Těžební období: 2 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem