Důl Segen Gottes Erbstollen

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hornická oblast Gersdorf původně patřila cisterciáckému klášteru Altzella. Četné pozůstatky svědčí o tom, že zde od 12. století probíhala intenzivní těžba stříbrných rud a že zde pravděpodobně existovalo i horní město s asi 1 000 obyvateli, které bylo později opuštěno. V terénu patrná pásma hald a pinek pocházejí většinou ze středověku, celkem zde pracovalo více než 200 šachet. Nejdůležitějším dolem oblasti se od 17. století stal důl Grube Segen Gottes Erbstollen, který byl v provozu až do roku 1885. K důležitým dochovaným dokladům těžby patří koncem 18. století vybudovaný kamenný jez, zařízení lodního kanálu, po němž se přepravovala ruda do úpravny, horní a spodní vodní příkop nebo ústí mnoha štol pro přívod pohonné vody. Na úrovni štoly Adam se v obrovské komoře dochovaly železné součásti obou vodosloupových čerpacích strojů, které zde byly instalovány. Zachovala se i šachetní budova z 18. století, přestavená později na cáchovnu. Spolek Segen Gottes Erbstolln e.V. provozuje v místě prohlídkový důl. Území hornické krajiny Gersdorf je přístupné po turistických cestách.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro
Těžební období: 1 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem