Klášter Altzella

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Vznik cisterciáckého kláštera Altzella ve druhé polovině 12. století má přímou souvislost s osidlováním a vývojem freiberského regionu. Klášter se podílel na prudkém vývoji horního města Freiberg, pod jeho patronátem se nacházelo pět freiberských farních kostelů. Z kláštera se postupně stal nejvýznamnější klášter na území vládnoucího rodu Wettinů, kteří zde také byli v letech 1190 až 1381 pochováváni. Po reformaci byl klášter za vévody Jindřicha Pobožného v roce 1540 sekularizován. V roce 1788 byla dokončena výstavba raně klasicistního mauzolea, v jehož interiéru se nachází epitaf se jmény zde pohřebných Wettinů. V letech 1798 až 1809 vznikl v okolí mauzolea romantický park, jehož součástí jsou i ruiny starších klášterních budov. Areál je dodnes obehnán 1 300 m dlouhou až 5 m vysokou zdí. Skvostný románský obloukovitý portál klášterní brány byl vybudován v posledním čtvrtletí 12. století. Jedinou plně dochovanou budovou kláštera je tzv. Konversenhaus, který byl původně určen pro laiky – nevysvěcené členy řádu. Areál kláštera Altzella je turisticky přístupný, slouží pro různé kulturní a církevní účely.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro
Těžební období: 1 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem