Hornická krajina Himmelfahrt Fundgrube

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hornická krajina u dolu Himmelfahrt Fundgrube dokládá počátky těžby stříbra a osmisetletou hornickou historii Krušných hor. Svými početnými důlními a odvodňovacími zařízeními a krajinou s mnoha haldami dokumentuje dlouhotrvající hornickou činnost v Krušnohoří. Zařízení dolu Himmelfahrt Fundgrube svědčí o postupné změně charakteru báňských aktivit od četných malodolů středověku a raného novověku až po velký, moderně vybavený důlní komplex pro těžbu drahých kovů v 19. století. Těžba, provozovaná na vysoké technické úrovni, byla dočasně zastavena v roce 1913, v letech 1937–1969 však byla ještě obnovena. Z mnoha důlních zařízení dolu Himmelfahrt Fundgrube se dochovaly rozličné stavby, například u šachty Abraham nebo u šachty Alte Elisabeth. K dalším komponentám hornické krajiny Himmelfahrt Fundgrube patří Herderova hrobka, dopravní cesta do údolí Muldy, příkop Rote Graben, důl Oberes Neues Geschrei a hornická krajina v okolí žíly Hauptstollngang Stehenden. Všechny objekty hornické krajiny Himmelfahrt Fundgrube jsou přístupné po naučných nebo turistických stezkách.

Co lze navštívit?

  • Prohlídkový důl Freiberg se šachtami Reiche Zeche a Alte Elisabeth (do konce roku 2014 uzavřen)
  • Prohlídka historických pozemních budov šachty Alte Elisabeth s průvodcem
  • Naučná hornicko-historická stezka „Revír Himmelfahrt“ (délka cca 5,7 km)
  • Výstava minerálů a důlních modelů Technické univerzity Bergakademie na dole Reiche Zeche

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem