Šachta Abraham

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Šachta Abraham byla původně hlavní šachtou dolu Himmelfahrt Fundgrube. Po významných nálezech rud v roce 1828 byly do poloviny 19. století všechny hlavní pozemní budovy šachty modernizovány. Ze starších budov se dochoval například dům pro osazenstvo dolu z doby kolem roku 1790, stará cáchovna a dřevěná jámová budova pro vodní žentour, z nově vybudovaných pak kovárna (1834), prádlo (1834), vysoká věžovitá jámová budova (1839), velká třídírna rudy (1842), nová cáchovna (1843), nová správní budova (1846) a také těleso koněspřežné dráhy, pro niž byl vybudován tunel skrz haldu šachty Abraham. V podzemí šachty Abraham se dochovalo vratné vodní kolo umístěné ve velké komoře. Další rozsáhlé úpravy šachetních zařízení proběhly po roce 1886. Šachta pak byla dále v provozu ještě od druhé třetiny 20. století do roku 1968. Po skončení těžby byla jámová budova pro vodní žentour opět obnovena v původní podobě.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro (olovo, zinek)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem