Hrad Freudenstein

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Hrad Freudenstein se nachází na výšině nad severozápadním okrajem Jáchymova, k jehož ochraně jej v letech 1516–1517 nechal postavit zakladatel města Štěpán Šlik. Ve sklepeních hradu se roku 1519 údajně začaly razit nelegálně první jáchymovské tolary, než s jejich ražbou začala v roce 1520 oficiálně šlikovská mincovna. V roce 1548 se hrad stal královským majetkem, sídlili v něm královští horní hejtmani. Roku 1634 byl při obléhání města švédským vojskem poškozen dělostřeleckou palbou, vyhořel a již nebyl obnoven.

Z hradu se dochovaly dvě věže – větší, 19 m vysoká Šlikova věž a v jihozápadním rohu areálu nižší, 12 m vysoká válcová věž zvaná Prachárna, která v 18. a 19. století sloužila ke skladování střelného prachu používaného v dolech. Areál hradu je volně přístupný.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem