Štola č. 1

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Od července do září roku 1952 vyrazil národní podnik Jáchymovské doly v blízkosti dolu Svornost Štolu č. 1 o délce 220 m, která měla ověřit výskyt uranového zrudnění zejména na žíle Jan Evangelista, dobývané už v 16. století. Štola zastihla stařiny těsně pod úrovní 2. patra staré štoly Hohe Tanne Tag Stolln a umožnila ražení sledné chodby po žíle Jan Evangelista, které bylo ukončeno k 1. 12. 1953. Celé pracoviště bylo spojeno s oploceným koridorem dolu Svornost. Proti případnému útěku vězňů byly při vyústění štoly na povrch osazeny masivní, dodnes dochované mříže. Průzkumné práce skončily v polovině 50. let.

V roce 2008 byla Štola č. 1 zpřístupněna pro veřejnost, její provoz zajišťuje Muzeum Sokolov. Návštěvnická trasa zahrnuje i část autentických dobývek z 16. století. Štola tak konfrontuje jáchymovské dolování z období těžby stříbra a kobaltu v 16. až 18. století s jáchymovskou těžbou uranu v polovině 20. století – na relativně malém prostoru se tyto těžební éry zcela ojediněle prostupují. Ve štole jsou k vidění také ukázky různých druhů výztuže, důlních vozíků či ruční dobývací techniky z doby těžby uranu.

Podél hornického skanzenu u Štoly č. 1 vede naučná stezka Jáchymovské peklo s délkou 8,5 km a 12 zastaveními.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem