Štoly Fundgrübner a Leithund

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Štola Fundgrübner (Nálezná štola), nacházející se poblíž kaple sv. Anny v původním středu Jáchymova, je místem, kde byly v Jáchymově poprvé nalezeny stříbrné rudy. Štola začala být ražena v roce 1512 v místech starší, už v 15. století opuštěné osady Konradsgrün. Teprve poté, co se v roce 1516 ujalo důlních prací těžařstvo pod vedením hraběte Štěpána Šlika, však byl učiněn rozhodující nález stříbra, který se stal impulzem ke vzniku města.
Asi 30 cm mocná žíla Fundgrübner patří do skupiny tzv. půlnočních, tedy přibližně severojižních žil, a protíná tak příčně jáchymovské údolí. Patřila k méně významným jáchymovským žilám, kříží se však s bohatou žilou Geschieber, jejíž průběh kopíruje směr hlavního jáchymovského údolí. Je pravděpodobné, že první bohaté nálezy stříbrných rud byly učiněny právě poblíž křížení těchto žil. Z kamene vyzděné ústí štoly je patrné na prostranství vedle domu č. p. 496. Kromě tohoto ústí existuje i ústí zabudované do opěrné zdi ve dvoře za tímto domem.

K dalším dochovaným portálům historických jáchymovských štol patří kamenný portál štoly Leithund, který se nachází v nejsvrchnější části Jáchymova vlevo od silnice na Boží Dar. Název štoly, která byla od 16. století ražena k západu po žíle Dorothea, dokládá, že už v té době zde k důlní přepravě byly používány důlní vozíky, které se pohybovaly po dřevěných fošnách a byly naspodu opatřeny železným trnem, jenž usnadňoval manipulaci s nimi. Štola byla využívána ještě po druhé světové válce, kdy sloužila k odvětrávání uranových dolů.
Portál se dnes nachází z větší části pod úrovní terénu, na jeho klenáku je dobře patrný nápis „K.K. Leithund Stolln A 1852“, který datuje obnovu nebo výstavbu portálu do roku 1852.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem