Vrchy Šance a Klobouk

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Oblast tzv. Tureckých vrchů, dnes vrchů Klobouk, Stráž a Šance (původně Unterer a Oberer Türckner Berg), představuje další z historicky významných částí jáchymovského důlního revíru, kde intenzivní těžba stříbrných rud probíhala již od vzniku Jáchymova až do 18./19. století. Zároveň podává důležité svědectví o vyspělém báňském vodohospodářství v 16. století i později.

Do prostoru Tureckých vrchů zasahovalo několik rudních žil, které byly dobývány řadou štol a šachet, o čemž dosud svědčí množství starých pinek a zavalených štol. Nejvýznamnější byl důl Goldene Rose, jejž dosud připomíná rozsáhlá halda na jižním svahu Klobouku.

Do sedla mezi Šancí a Stráží/Kloboukem míří od severu Turecký vodní příkop (Türckner Graben), který přiváděl vodu ze Stísněného potoka a spolu s vodním příkopem od štoly Unruh až od Neklidu pod Božím Darem k důlním a úpravárenským provozům dolů Vysoká jedle a Svornost. Příkop, založený patrně již v 16. století, původně obtáčel celý jižní svah vrchu Šance a po přetnutí Jáchymovského potoka pak směřoval k dolu Vysoká jedle. Svůj význam ztratil poté, co kolem poloviny 19. století, v souvislosti s modernizací dolu Svornost a potřebou zajistit větší množství pohonné vody pro jeho nové vodosloupcové stroje, byla do vrchu Šance západním směrem vyražena štola Gegenbau. Ta byla napojena na štolu Dürrenschönberger, založenou už v roce 1524 na protější straně kopce, čímž vznikl přes 1  km dlouhý tunel, který výrazně zkrátil cestu, již pohonná voda k dolu Svornost musela urazit. K přívodu vody ke štole Gegenbau byl vybudován nový příkop, který probíhá těsně nad Tureckým vodním příkopem a na rozdíl od něj je dosud v terénu stále dobře patrný. Součástí díla byla i Vodní štola (Wasserlaufstolln), která sloužila jako podzemní vodní nádrž. Její kamenný portál z počátku 19. století se nachází severně od štoly Gegenbau.

Soustava štol Gegenbau – Dürrenschönberger slouží dodnes k vodohospodářským účelům. Podél části Tureckého vodního příkopu vede hornická naučná stezka dr. Jana Hlouška.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem