Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Komponenta Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná je příkladem rozsáhlé reliktní hornické krajiny, která podává výjimečné svědectví o dobývání cínových, železných a dalších rud od 16. do 20. století. Zvláště rudní revíry Horní Blatná a Hřebečná s velkým množstvím nadzemních i podzemních pozůstatků dokládají způsoby těžby cínu ze strmých greisenových žil po dobu 400 let. Zcela jiného typu je ložisko Zlatý Kopec – Kaff u Božího Daru, které dokládá dobývání polymetalických rud z tvrdých skarnových těles. Rozlehlá rýžoviště (sejpy) u Božího Daru svědčí o obrovském rozsahu rýžování cínovce v nejvyšších partiích Krušných hor již minimálně od 16. století. Dodnes funkční Blatenský vodní příkop je unikátní technické dílo, které svědčí o vyspělosti vodohospodářů v 16. století. Horní Blatná je příkladem renesančního horního města, které bylo založeno v 16. století plánovitě na zelené louce po bohatých nálezech cínových rud.

Co lze navštívit?

  • Horní město Horní Blatná
  • Blatenský vrch
  • Cínový revír Hřebečná
  • Železorudný a cínový revír Bludná
  • Rudní revír Zlatý Kopec – Kaff
  • Rudní revír Zlatý Kopec – Hrazený potok
  • Sejpy u Božího Daru
  • Blatenský vodní příkop

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem