Hornická kulturní krajina Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Rozlehlá komponenta Abertamy (s osadou Hřebečná) – Boží Dar – Horní Blatná zahrnuje tří dříve samostatné báňské revíry, které vznikly téměř současně na přelomu 20. a 30. let 16. století krátce po založení Jáchymova, současně zde vznikla i tři významná horní města Horní Blatná, Boží Dar a Abertamy. Horní Blatná je jedním z nejnázornějších příkladů krušnohorských renesančních horních měst budovaných plánovitě na počátku 16. století. Rudní revíry Horní Blatná, Hřebečná a Bludná podávají svědectví o 400leté těžbě cínových rud, ve skarnovém revíru Zlatý Kopec se dochovaly autentické doklady těžby rud cínu, železa, mědi a zinku. Jedinečným prvkem zdejší hornické krajiny jsou sejpy u Božího Daru, jež svědčí o obrovském rozsahu rýžování cínovce v nejvyšších partiích Krušných hor. Dodnes funkční Blatenský vodní příkop představuje nejvýznamnější báňské vodohospodářské dílo v české části Krušných hor.

Co lze navštívit?

 • Muzeum těžby cínu v Horní Blatné
 • Místopisné muzeum v Božím Daru
 • Hornické minimuzeum v Hřebečné
 • Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy
 • Naučná stezka Blatenský vodní příkop
 • Hornická naučná stezka Hřebečná
 • Naučná stezka Boží Dar – Zlatý Kopec
 • Internetová naučná stezka Bludná
 • Naučná stezka Božídarské rašeliniště
 • Stezka 17 abertamských zastavení (stezka Alexandera Wüsta)
 • Prohlídkový důl štola Kryštof na Hřebečné (otevření plánováno v roce 2014)
 • Prohlídkový důl štola Johannes na Zlatém Kopci (otevření plánováno v roce 2014)

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem