Cínový a železorudný revír Bludná

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

U zaniklé osady Bludná se nacházela významná ložiska cínovce a železné rudy, která byla dobývána pravděpodobně již na přelomu 15. a 16. století. Těžba cínovce probíhala až do počátku 19. století jednak přímo ve vlastní osadě, hlavně však v prostoru Sněžné hůrky, kde pracovaly například doly Zuzana, Vavřinec a Svatý duch. Nejrozsáhlejším pozůstatkem zdejších důlních prací jsou povrchové dobývky dolu Zuzana – pruh vertikálních dobývek o délce téměř 400 m, šířce až 5 m a hloubce až 10 m. Hlavním železorudným dolem byl důl Pomoc Boží s žentourovou šachtou, která byla v provozu až do konce 19. století, na nedalekém dole Gustav probíhala těžba ještě za první světové války. Vodu k pohonu důlních zařízení obstarával Blatenský vodní příkop, který Bludnou prochází. Umístění hlavních železorudných dolů dosud připomínají četné haldy a propadliny u ústí šachet a štol.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem