Cínový revír Zlatý Kopec

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Na jih a jihozápad od Zlatého Kopce se rozkládal revír cínových rud, který lze pravděpodobně ztotožnit s historickým revírem Mückenberg (Komáří vrch), známým již z horního řádu pro tzv. lesní cínové doly, který v roce 1548 vydal král Ferdinand I. Ložisko bylo do poloviny 19. století rozfáráno desítkami štol a nehlubokých šachtic, které sledovaly strmé křemenné žíly s cínovcem, protínající okolní fylity. Do dnešní doby se zde dochovalo velké množství pozůstatků po dolování – povrchových dobývek, zabořených ústí štol a šachet či odvalů hlušiny. Při začátku údolí se nachází mohutný odval dolu Hoffnung zu Gott, který byl v provozu ještě ve 20. a 30. letech 20. století a byl znovu prozkoumán pracemi Jáchymovských dolů při prospekci na uran počátkem 50. let. Svůj název získal Hrazený potok podle systému jedenácti kamenných hrází neznámého stáří, které jsou umístěny nedaleko sebe po celém jeho toku.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem