Rudní revír Zlatý Kopec – Hrazený potok

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

V údolí Hrazeného potoka jižně od Zlatého Kopce se dobývala cínová ruda ze strmých křemenných žil protínajících okolní fylity, o čemž dosud svědčí nesčetné množství pozůstatků – štol, šachet, odvalů či povrchových dobývek. Ložisko bylo díky příznivé morfologii rozfáráno množstvím štol a nehlubokých šachtic. Největší koncentrace starých důlních prací z 16. až 19. století je v příkré stráni nad pravým břehem pravého přítoku Hrazeného potoka a nad levým břehem Hrazeného potoka. Mohutný odval dolu Hoffnung zu Gott těsně nad osadou pochází z posledního období těžby ve 20. a 30. letech 20. století. Celá oblast revíru se nachází v lese a dochovala si dosud vzhled autentické montánní krajiny. Typické pro celou oblast jsou desítky kruhových plošin na místech někdejších milířů pro pálení dřevěného uhlí.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem