Skarnový revír Zlatý Kopec

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Revír Kaff na Zlatém Kopci u Božího Daru se stal již před polovinou 16. století místem těžby rud cínu, železa a v menší míře i mědi vázaných na skarnové polohy. Doly zde byly v provozu až do 60. let 19. století a nový báňský průzkum zde proběhl ještě ve 20. a znovu v 50. a 60. letech 20. století. Na ploše zhruba 1 500 x 400 metrů se zde zachovalo nesčetné množství autentických nadzemních i podzemních pozůstatků po těžbě. Ve východní části revíru na tzv. Předním Kaffu bylo ložisko otevřeno zejména štolou Johannes, v níž jsou vyraženy velkolepé poruby o délce 60 m, šířce 20 m a výšce až 10–12 m. V roce 2014 chystá město Boží Dar otevření štoly pro veřejnost. Na Zadním Kaffu byl nejdůležitější důl Kohlreuter se stejnojmennou štolou, v níž jsou zachovány poruby dlouhé až 40 m a 25 m široké. K odvodnění dolu sloužily níže položené štoly Segen Gottes a Dreikönig, jejichž ústí jsou dobře dochovaná. Před ústím obou štol se nacházejí velké odvaly, na nichž lze nalézt ukázky hlavních rudních minerálů.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem