Důlní revír Preisselberg

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Revír Preisselberg, nacházející se severozápadně od Krupky, je z písemných pramenů známý již ze 16. století. Již v té době byla z tohoto prostoru popisována tzv. preisselberská pinka, která už tehdy byla označována jako stará. Většího významu dosáhl revír před druhou světovou válkou a zvláště pak ve v 50. a 60. letech 20. století, kdy zde bylo při novém ložiskovém průzkumu objeveno dosud nedotčené ložisko masivních cínových rud. Ložisko bylo hornicky ověřeno třemi nad sebou umístěnými štolami Preisselberg I, II a III. Podzemní partie štol nejsou v současnosti přístupné, z ústí štol je dnes dobře patrné zejména ústí štoly č. II. U štol č. II a III se nacházejí poměrně rozsáhlé odvaly dokumentující charakter těžených rud. Stará preisselberská pinka představuje povrchovou dobývku se zhruba 3 m vysokými stěnami, v níž se těžily cínové rudy přímo z výchozu žíly.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, wolfram, měď (molybden, vizmut, lithium, draselný živec, fluorit)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem