Hrad Krupka

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hrad Krupka byl založen za doby panování krále Jana Lucemburského před rokem 1330 k ochraně obchodní stezky do Míšně a krupeckých cínových dolů. V letech 1471–1482 jej tehdejší majitelé Krupky, páni z Koldic, přestavěli na impozantní pozdně gotickou pevnost. Za třicetileté války přestal hrad plnit své obranné a obytné funkce a začal chátrat. Ještě v roce 1695 však postavili Šternberkové na hradním nádvoří budovou vrchnostenského horního úřadu. V 19. století byl prostor hradu upraven a zpřístupněn pro veřejnost. Z původního hradu jsou dnes zachovány obě hradní brány se zdmi, části bašt, relikt donjonu, část jižní válcové věže a zbytky dalších budov. V posledních letech prochází volně přístupný hrad náročnými opravami. Areál hradu Krupka je volně přístupný, bývalý horní úřad na hradním nádvoří byl upraven na restauraci a hotel.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, wolfram, měď (molybden, vizmut, lithium, draselný živec, fluorit)
Těžební období: 1 - 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem