Důl Wolfgang Maßen Fundgrube

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Nejjižnějším dole schneeberského revíru a zároveň jedním z nejvýznamnějších dolů na kobaltovou rudu v saském Krušnohoří byl v 19. století důl Wolfgang Maßen. Důl je známý již ze 16. století, ve druhé polovině tohoto století v něm bylo získáno značné množství stříbra. Ze zařízení dolu se dochovala stoupovna z let 1816–1818 s podzemní komorou pro vodní kolo, hrázděná cáchovna, dům štajgra a kovárna z poloviny 19. století. Poblíž velké tabulové haldy hlavní šachty se vyskytují početné, jako perly vedle sebe seřazené malé odvaly, datovatelné již do 16. století. Podzemní komora pro vodní kolo je příležitostně přístupná veřejnosti. Objekt stoupovny je v současnosti upravován s cílem rovněž jej zpřístupnit.

Základní informace
Hlavní suroviny: stříbro, vizmut, kobalt, nikl (uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem