Rudá věž smrti

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Rudá věž smrti, která původně sloužila jako ústřední drtírna a třídírna uranové rudy vytěžené nejen v Jáchymově, ale i na dalších místech v Československu, připomíná dobu masivní uranové těžby v 50. letech minulého století. Tato národní kulturní památka slouží jako symbol utrpení politických vězňů, kteří tehdy byli za nelidských podmínek uvězněni v jáchymovských táborech nucených prací. Z celého areálu, postaveného v letech 1950/1951, se zachovala sedmipatrová věž z neomítnutého cihlového zdiva, k níž je připojen jednopodlažní expediční sklad s ocelovou nakládací rampou. Místo bylo součástí pracovního táboru Vykmanov II zřízeného v roce 1951, ve kterém bylo internováno na 300 politicky zvláště nepohodlných vězňů. Rudá věž smrti byla jedním z nejnebezpečnějších pracovišť na Jáchymovsku, neboť všichni, kteří tu pracovali bez jakýchkoli ochranných pomůcek a pracovních oděvů, se dostávali do bezprostředního styku s radioaktivním materiálem a vdechovali radioaktivní prach.

Co lze navštívit?

  • Město Jáchymov
  • Město Ostrov

Základní informace
Hlavní suroviny: uran
Těžební období: 6
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem