Lovecký zámek Augustusburg

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Úspěšný rozvoj hornictví v 16. století za kurfiřta Augusta I. (1526–1586) se stal základem pro výstavbu četných saských zámků. Jejich příkladem je lovecký zámek Augustusburg, jejž kurfiřt August I. nechal postavit jako symbol upevnění své moci po vítězství nad rytířem Wilhelmem z Grumbachu v roce 1567. Zvláštní výzvou při výstavbě vysoce položeného zámku bylo zásobování vodou. K vyřešení tohoto problému nechal kurfiřt v roce 1568 razit studnu, tímto úkolem pověřil freiberského perkmistra Martina Planera. Teprve po sedmi letech ražby se podařilo dosáhnout postačující hloubky 130 m. Technika používaná k čerpání vody se dochovala v tzv. Studničním domku (Brunnenhaus).

Od začátku 20. století se zámek využívá pro muzejní účely. Je zde i restaurace, bývalá hospodářská budova slouží jako mládežnická ubytovna.

Co lze navštívit?

  • Lovecký zámek Augustusburg, a to mj.
  • Muzeum motocyklů Augustusburg
  • Zámecké muzeum Augustusburg
  • zámecký žalář
  • početné speciální výstavy
  • Lanovka Augustusburg

Základní informace
Těžební období: 2 - 3
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem