Schneeberský plavební kanál

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Schneeberský plavební kanál byl vybudován v letech 1556–1559, aby zásoboval dřevem hutě u Schneebergu a Schlemy. V pozdějším období byla voda, pocházející z řeky Zwickauer Mulde (Cvikovská Mulda), používána k pohonu řady mlýnů a sloužila také jako užitková voda. Kanál, který se dochoval v téměř celé své původní délce asi 15 kilometrů, začíná u česlovny u Albernau, jež byla dostavěna v roce 1559 a sloužila jako dům mistra voraře a pro obsluhu česlí. Vede po levé straně Zwickauer Mulde kolem různých těžebních zařízení včetně wolframového dolu uzavřeného v roce 1956 a kolem ústí různých štol a dále přes město Aue do Schlemy. Zde v novém lázeňském parku je voda odváděna kaskádami do odpadního toku. Podél v průměru 1–1,5 m širokého příkopu vede stezka, která je napojena na cyklistické a turistické trasy z Bockau, Aue a Bad Schlemy.

Co lze navštívit?

  • Turistická stezka podél plavebního kanálu s domem voraře
  • Cyklostezka „Mulderadweg“
  • Prohlídkový důl Markus Semmler (Šachta 15IIb v Bad Schlema)

Základní informace
Hlavní suroviny: měď, stříbro, vizmut, kobalt, nikl
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem