Rudní revír Zlatý Kopec – Kaff

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky logo Ziel3 Cíl3

Na svazích vrchu Kaffenberg severně od osady Zlatý Kopec byly od 16. do závěru 19. století dobývány polymetalické rudy železa, zinku, mědi a cínu vázané na ploše uložená čočkovitá tělesa skarnových hornin. Na ploše zhruba 1 500 x 400 metrů se zde vyskytují stovky drobných pinek i větších propadlin a desítky zabořených štol a šachet. Celá oblast, nacházející se v hornatém zalesněném terénu, přitom téměř nebyla dotčena pozdějšími terénními úpravami a zachovala si autentický charakter původní montánní krajiny.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem