Štola Segen Gottes

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

K odvodnění dolu Kohlreuter a průzkumu hlubších partií ložiska Zlatý Kopec –Kaff sloužily níže položené štoly Segen Gottes a Dreikönig, jejichž ústí jsou dosud dobře dochovaná. Před ústím obou štol se nacházejí velké odvaly, na nichž lze běžně nalézt ukázky rudních minerálů. Hlavní rudou byl magnetit doprovázený pyrhotinem, sfaleritem, chalkopyritem a kasiteritem, který se vyskytoval nejen ve skarnech, ale i ve strmých křemenných žilách protínajících polohu skarnů. Specifikem zdejšího zrudnění je zastoupení minerálů s obsahem bóru (ludwigitu, hulsitu aj.) nebo extrémně vzácných hydroxidů cínu schoenfliesitu a wickmannitu známých jinak jen z několika málo míst na světě.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem