Důl Nanebevzetí Panny Marie

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Hlavní železorudné doly u Bludné sledovaly tzv. Bludenskou poruchu – obrovské zlomové pásmo směru SZ–JV o délce asi 18 km, jež bylo určující pro vznik křemenných žil s obsahem hematitu, popř. i manganových rud. Dokladem starší fáze těžby železných rud, která začala už v 16. století, je mělká prohlubeň v místech někdejšího dolu Nanebevzetí Panny Marie (Maria Himmelfahrt) a četné haldy sledující směr Bludenské poruchy. K odvodnění dolů sloužila jednak štola Pomoc Boží (Hilfe Gottes) s ústím na jz. úpatí Sněžné hůrky, především však pozdější hluboká dědičná štola František ražená od 18. století z údolí Černé u Luhů. Vodu k pohonu důlních zařízení obstarával Blatenský vodní příkop, který Bludnou prochází.

Základní informace
Hlavní suroviny: cín, železo (měď, zinek, mangan, uran)
Těžební období: 2 - 5
Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Členové Montanregionu v Česku

           
Abertamy Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem