Automobilové závody Elite

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Ruku v ruce s plánovitým uzavíráním freiberských dolů v letech 1903–1913 došlo s finanční pomocí saského státu k rozsáhlé industrializaci regionu. Charakteristickým příkladem nového průmyslového odvětví zavedeného po ukončení těžby je výroba automobilů v továrně Elite v Brand-Erbisdorfu, založené v roce 1913, která je zároveň vynikajícím dokladem průmyslové architektury tehdejší doby. V továrně se vyráběly automobily, jízdní kola, automobilové součástky i zařízení pro výrobu vozidel. Podnik se proslavil zejména automobily značky Elite, které se zde vyráběly až do roku 1928. Po roce 1990 se rekonstruovaný areál stal sídlem řady malých a středních podniků působících zde v rámci průmyslového parku Elite-Gewerbepark GmbH.