Hamr Auerhammer

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

První písemná zmínka o hamru v údolí Muldy poblíž města Aue pochází z roku 1526. Počátkem 17. století byl Auerhammer jedním z nejvýznamnějších krušnohorských hamrů. Po vícenásobné změně majitelů jej získal dr. Ernst August Geitner, který zde v roce 1829 zahájil průmyslovou výrobu alpaky – slitiny niklu, mědi a zinku označované též jako argentan nebo nové stříbro, již sám v letech 1822/1823 vyvinul. Geitnerova továrna na alpaku, která využívala suroviny z okolních dolů, byla první svého druhu v Evropě. Alpaka se stala základem pro rozvoj výroby příborů a stolního náčiní v Aue. Zdejší kvalitní výrobky se prodávaly do celého světa. Reprezentativní panský dům, přebudovaný v roce 1886 pro obytné účely, není v současnosti využíván, v budoucnosti by část jeho interiéru měla sloužit jako muzeum. Tradiční zpracování ušlechtilých kovů přetrvává v okolí Auerhammeru dodnes.