Papírna v Niederzwönitzu

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

V souvislosti s budováním báňské správy v 16. století a rozšiřujícím se dozorem nad báňskými činnostmi ze strany horních úřadů se v Krušných horách prudce zvýšila potřeba papíru. Reprezentantem výroby papíru jakožto důležitého odvětví souvisejícího s těžbou je papírna v Niederzwönitzu, v níž se od roku 1568 do roku 1873 vyráběl ruční papír, který často používaly i horní úřady. Jde o nejstarší dochovanou papírnu v Krušných horách. V roce 1850 bylo zařízení přebudováno na továrnu na výrobu lepenky a svým dosud funkčním strojním vybavením dokládá historii výroby papíru a lepenky v malých závodech. Vzhledem k dobré zachovalosti celého areálu mlýna včetně mlýnského náhonu je objekt navíc dokladem krušnohorské mlýnské techniky. V současnosti slouží papírna v Niederzwönitzi jako muzeum.