Důl Alte Hoffnung Gottes Erbstolln

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

V okolí dnešní obce Kleinvoigtsberg probíhala rozsáhlá hornická činnost již ve středověku. Novější dějiny zdejší těžby začaly v roce 1741, kdy vznikl i důl Alte Hoffnung Gottes Erbstolln. Hlavní šachtou tohoto dolu se ve druhé polovině 18. století stala vodotěžná a těžná šachta Einigkeit, která svou hloubkou 531 m byla po dlouhou dobu nejhlubší šachtou freiberského revíru. Důl Alte Hoffnung Gottes Erbstolln byl jako poslední ve freiberském revíru v provozu až do roku 1939, k obnovení důlních prací došlo ještě v letech 1952–1959.

Na haldě šachty Einigkeit se nacházejí původní povrchové objekty dolu i později postavené budovy. K nejvýznamnějším dochovaným stavbám patří cáchovna z roku 1769, šachetní budova, považovaná za nejstarší objekt pro umístění vodou poháněného žentouru ve freiberském revíru, dům štajgra nebo prachárna z roku 1795.